BURSA PROFOSYONEL SİTE YÖNETİMİ

Karar Metni Nedir ?

Genel kurulda % 51 çoğunluk yetki kararı alınması ve şirketimizin yetkilendirilmesi konusunun karar defterine yazılması gerekir. Ayrıca geçen dönem borçluların listesinin ve kasa devrinin ayrıntılı bir şekilde karar defterine yazılması zorunluluktur. Hizmet süresi genel kurul kararıyla sınırlıdır. Sonraki genel kurullarda süre uzatılarak göreve devam edilebilir.BURSA PROFOSYONEL SİTE YÖNETİMİ

Örnek Karar Metni

Binamızın Aidat tahsilat işinin .../.../20...-.../.../20... dönemi ve aynı zamanda şirkete devirden önceki dönem borçlarını da tahsil etmesi için Bursa Pro Yönetimi ,’ne yetki verilmesine, Şirketin gerek bina sakinlerine ve gerekse üçüncü şahıslara ihtar çekmeye, Ödenmeyen aidatlara %.. gecikme zammı uygulayarak icra takibi yapmaya, dava açmaya, aynı şahısların tapu kayıt bilgilerini ve tapu kayıt örneklerini Tapu Sicil Müdürlüklerinden öğrenmeye ve almaya, Binamız adına dilediği bankada hesap açmaya ve hesap üzerinde tasarrufta bulunmaya, Binamız adına ilgili vergi dairesinden vergi kimlik numarası ve Sosyal Güvenlik Kurumundan binamız adına dosya açmaya gerekli şifreleri almaya yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

HEMEN ARAYIN!